kardiochirurgie_onx_logo

On-X Life Technologies, Inc. (On-X LTI) se zavázalo ke zvyšování kavlity života pacientů tím, že bude vyvíjet, vyrábět a propagovat produkty, které nejsou překonatelné z hlediska jejich kvality a výkonu.

On-X LTI, je soukromá společnost založena v roce 1994 ve městě Austin, Texas.

www.onxlti.com

 

ethicon logo

Ethicon je víc než jen šití. I když ve zdravotnictví nastalo mnoho změn, jedna věc se nezměnila: Ethicon nepřetržitě vyvíjí ta nejlepší řešení pro lékaře a pomáhá jim léčit povrchové i vnitřní rány.

www.ethicon.com

 

cytosorb

www.cytosorb-therapy.com

 

vivostat

Autologní fibrínové lepidlo

www.vivostat.com


Kardiochirurgie

Srdeční chlopně On-X

Primárním cílem On-X Life Technologies Inc je vyrábět inovativní On-X mechanické srdeční chlopně a  příslušné  technologie spojené s kardiologií.

anatomic ring OnX_mechanicka chlopnaOn-X mechanické srdeční chlopně jsou vyráběné z karbonu a používají dvojlistou náhradu srdeční chlopně, která byla vyvinuta předními světovými designery srdečních chlopní.

Za klinickým úspěchem On-X stojí moho inovací, které odlišují On-X od ostatních mechanických chlopní. Konstrukční vlastnosti maximalizují benefit jak pro příjemce tak pro implantátora.

Konstrukční vlastnosti

Implantační video

Nízká míra antikoagulace

 

Chirurgické šití Ethicon

Od 1.1.2014 ve vybraných nemocnicích MEDITRADE převzal distribuci produktů Ethicon J&J.